ปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันสำคัญ

องค์การเรียนรู้ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๐  พฤศจิกายน

ทำบุญตักบาตร

วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน

 familry trip

ณ น้ำตกโกรกอีดก

อ.บ้านนา จ.นครนายก

วันศุกร์ ที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน

 familry trip  ณ เบิกบานบุรี

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

๑๓/๔  ม.๖  ถนนศาลาธรรมสพน์ ๔๒ 
แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๗๐
พิกัดตำเเหน่ง google map 13°48'00.4"N 100°21'47.0"E


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2557 ทั้งภาพและเนื้อหาโดย โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ