ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2564 
     โรงเรียนฯ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมโรงเรียน (Open House)
ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. เพื่อสังเกตการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการศึกษาในบ้านพลอยภูมิ
     โรงเรียนขออนุญาตจำกัดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวละไม่เกิน 2 ท่าน/ 1 ครอบครัว
และจำกัดลงทะเบียนไม่เกิน 15 ครอบครัว
     ทั้งนี้ ท่านใดที่สนใจขอให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
ที่ลิ้งก์ https://forms.gle/vLqrxYGBe33L2igA6  (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2564)
     และหากท่านประสงค์สอบถามรายละเอียดอันใด ท่านสามารถติดต่อฝ่ายธุรการได้ที่ 086-336-8070
หรืออีเมล contact@baanploypoom.net
     ในวันเยี่ยมชม โรงเรียนขอความร่วมมือ ดังนี้
1. ผู้ปกครองทุกท่านกรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
2. ขอให้ท่านมาลงทะเบียน ตรวจรับการคัดกรองสุขภาพและสแกนไทยชนะระหว่างเวลา 09.00 – 09.15 น.
3. ท่านสามารถนำรถเข้าจอดในซอยโรงเรียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ขอความร่วมมืองดนำรถเข้าซอยโรงเรียนก่อนเวลาเนื่องด้วยยังมีผู้ปกครองมาส่งนักเรียนเข้าโรงเรียน
4. ในขณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ขอความร่วมมืองดถ่ายรูปหรือวิดีโอนักเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วพบกันนะคะ  See Les

ข่าวสารโรงเรียน

  • Wix Facebook page
  • page-logo-png-4
  • YouTube

facebook / โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

Fanpage / Baanploypoom Kindergarten

Youtube / Baanploypoom Kindergarten

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

13/4  ม.6  ถนนศาลาธรรมสพน์ 42

แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  10170

พิกัดตำเเหน่ง google map 13°48'00.4"N 100°21'47.0"E

E-mail.com : contact@baanploypoom.net