ห้องเรียนสำหรับพ่อเเม่

วัตถุประสงค์

ห้องเรียนพ่อเเม่ เพื่อร่วมกันสงเสริมเพื่อพัฒนาให้ทางบ้านเเละโรงเรียนมีเเนวทางได้เติบโตไปด้วยกัน กิจกรรมห้องเรียนพ่อเเม่มีหัวข้อการบรรยายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งให้การเเนะนำตอบคำถามหรือวิธีการที่หลากหลาย การที่ผู้ปกครองได้เข้าร่วมห้องเรียนพ่อเเม่ จะเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงเเละทางอ้อม เพื่อเป็นเเนวทางในการนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง เเละปรับเปลี่ยนในครอบครัวร่วมกับโรงเรียนไปใช้ในทิศทางเดียวกันอย่างมีความสุขเเละยั่งยืน

ข่าวสารโรงเรียน

  • Wix Facebook page
  • page-logo-png-4
  • YouTube

facebook / โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

Fanpage / Baanploypoom Kindergarten

Youtube / Baanploypoom Kindergarten

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

13/4  ม.6  ถนนศาลาธรรมสพน์ 42

แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  10170

พิกัดตำเเหน่ง google map 13°48'00.4"N 100°21'47.0"E

E-mail.com : info.baanploypoom@gmail.com