ห้องเรียนสำหรับพ่อเเม่

วัตถุประสงค์

ห้องเรียนพ่อเเม่ เพื่อร่วมกันสงเสริมเพื่อพัฒนาให้ทางบ้านเเละโรงเรียนมีเเนวทางได้เติบโตไปด้วยกัน กิจกรรมห้องเรียนพ่อเเม่มีหัวข้อการบรรยายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งให้การเเนะนำตอบคำถามหรือวิธีการที่หลากหลาย การที่ผู้ปกครองได้เข้าร่วมห้องเรียนพ่อเเม่ จะเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงเเละทางอ้อม เพื่อเป็นเเนวทางในการนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง เเละปรับเปลี่ยนในครอบครัวร่วมกับโรงเรียนไปใช้ในทิศทางเดียวกันอย่างมีความสุขเเละยั่งยืน

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

๑๓/๔  ม.๖  ถนนศาลาธรรมสพน์ ๔๒ 
แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๗๐
พิกัดตำเเหน่ง google map 13°48'00.4"N 100°21'47.0"E


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2557 ทั้งภาพและเนื้อหาโดย โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ