สังคมแห่งการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน – โรงเรียน

หน้าที่ของครูและพ่อแม่ คือ การเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเด็ก โรงเรียนฯ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของผู้ปกครองและคุณครูเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสอดคล้อง ต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ปฏิบัติจนเป็นสิ่งเดียวกันกับวิถีการดำเนินชีวิต 

 

       อาทิเช่น 

  • กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองรายบุคคล 

  • กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ 

  • กิจกรรมพ่อแม่พาธรรม

  • กิจกรรมค่ายปลูกสตินำชีวิต 

  • กิจกรรมพลอยภูมิสัมพันธ์...รวมพลคนรักธรรมชาติ

ข่าวสารโรงเรียน

  • Wix Facebook page
  • page-logo-png-4
  • YouTube

facebook / โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

Fanpage / Baanploypoom Kindergarten

Youtube / Baanploypoom Kindergarten

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

13/4  ม.6  ถนนศาลาธรรมสพน์ 42

แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  10170

พิกัดตำเเหน่ง google map 13°48'00.4"N 100°21'47.0"E

E-mail.com : contact@baanploypoom.net