ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
๑๓/๔  ม.๖  ถนนศาลาธรรมสพน์ ๔๒ 
แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ  ๑๐๑๗๐

 

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
โทร :    ๐-๒๘๘๙-๖๙๔๑ 
แฟกซ์ : ๐-๒๘๘๙-๖๙๔๑ ต่อ ๑๐๗

Website : www.baanploypoom.net
E-mail : info.baanploypoom@gmail.com

 

 

โรงเรียนเปิดทำการ

เยี่ยมชมโรงเรียน
 

ติดต่อโรงเรียน

 
๐๘๖ ๓๓๖ ๘๐๗๐
 
หรือ

 

info.baanploypoom@gmail.com

 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
วันที่ ๒๘  กรกฏาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
 
ติดตามข่าวสาร
 
โรงเรียน 
อนุบาลบ้านพลอยภูมิ
  • Wix Facebook page
  • Wix Google+ page
  • YouTube Classic

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

๑๓/๔  ม.๖  ถนนศาลาธรรมสพน์ ๔๒ 
แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๗๐
พิกัดตำเเหน่ง google map 13°48'00.4"N 100°21'47.0"E


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2555-2557 ทั้งภาพและเนื้อหาโดย โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ