วิถีชีวิตในบ้านพลอยภูมิ

เด็กๆเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการปัจจัยการเกื้อหนุนในการเจริญเติมโตงอกงามอย่างพอเหมาะพอดี น้ำที่หล่อเลี้ยง เเสงเเดดที่อบอุ่น ลมที่พัดโบก การดูเเลด้วยความรักความเข้าใจของทั้งพ่อเเม่เเละครู ที่ต่างจะช่วยให้เมล็ดพันธุ์เจริญเติมโต งอกงามขึ้นจากภายในตน ได้อย่างงอกงาม

สังคมแห่งการเรียนรู้

หน้าที่ของครูและพ่อแม่ คือ การเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเด็ก โรงเรียนฯ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของผู้ปกครองและคุณครูเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสอดคล้อง ต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ปฏิบัติจนเป็นสิ่งเดียวกันกับวิถีการดำเนินชีวิต

ติดตามข่าวสาร
 
โรงเรียน 
อนุบาลบ้านพลอยภูมิ
  • Wix Facebook page
  • Wix Google+ page
  • YouTube Classic
ติดต่อโรงเรียน
 
086 336 8070
 
หรือ
 
contact@baanploypoom.net

ข่าวสารโรงเรียน

  • Wix Facebook page
  • page-logo-png-4
  • YouTube

facebook / โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

Fanpage / Baanploypoom Kindergarten

Youtube / Baanploypoom Kindergarten

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

13/4  ม.6  ถนนศาลาธรรมสพน์ 42

แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  10170

พิกัดตำเเหน่ง google map 13°48'00.4"N 100°21'47.0"E

E-mail.com : contact@baanploypoom.net